FACULTY

NAME
DR. IQBAL AHMED
DR. P. SUDHA RANI
MRS. FARHATH JEELANI
R. SHANTHI RAJU
NAZMOOL HUQ
K. NAGAVALLI
P. NEERAJA SANTHAN
MR. MD. QADIR
MRS. K. JYOTHI
MR. KAPIL RAGHAVENDRA
MRS. K. JAYA PRIYA
MRS. B. KAMESWARI
MR. SK. ZAHIRUDDIN
MR. MD. ALI
DR. HEPSIBAH
MRS. RAJINI PRIYA
NAME
Mrs. Y. KIRANMAYI
Mr. K. S. MADHUKAR
Mrs. P. VASANTHI
Mr. B. KRISHNA KISHORE
Mr. B. BOSE
MR. SURESH PATNAIK